HP 15-d071nr Alps TouchPad driver download miễn phí (ver. 8.­201.­1711.­126)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP 15-d071nr Alps TouchPad driver cho Notebooks.

Alps TouchPad (ver. 8.­201.­1711.­126) MSZIP phát hành 2013.11.22.

File được download 0 lần và được xem 346 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị 15-d071nr
Hệ điều hành Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 8.­201.­1711.­126
Kích thước file 50.26 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2013.11.22
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP 15-d071nr Alps TouchPad driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Alps TouchPad Driver for HP 15-d071nr This package provides the driver that enables the Alps Touchpad insupported notebook models that are running a supported operatingsystem.­ The driver enables general touchpad functionality (forexample double-tap and scroll) and provides a user interface.­ Compatible devices: F5Y31UA,­ F5Y31UAR

Driver Notebooks HP 15-d071nr phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: