HP Pavilion 21-h010la Touch All-in-One (ENERGY STAR) Realtek Ethernet Controller _­Win7x64 (DTO) driver download miễn phí (ver. 7.­85.­423.­2014 Rev.­A)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion 21-h010la Touch All-in-One (ENERGY STAR) Realtek Ethernet Controller _­Win7x64 (DTO) driver cho Máy tính bàn.

Realtek Ethernet Controller _­Win7x64 (DTO) (ver. 7.­85.­423.­2014 Rev.­A) MSZIP phát hành 2014.06.11.

File được download 366 lần và được xem 22590 lần.

Loại Máy tính bàn
Hãng HP
Thiết bị Pavilion 21-h010la Touch All-in-One (ENERGY STAR)
Hệ điều hành Windows 7 64-bit
Phiên bản 7.­85.­423.­2014 Rev.­A
Kích thước file 5.7 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2014.06.11
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion 21-h010la Touch All-in-One (ENERGY STAR) Realtek Ethernet Controller _­Win7x64 (DTO) driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Realtek Ethernet Controller Drivers_­Win7x64 (DTO) for HP Pavilion 21-h010la Touch All-in-One (ENERGY STAR) This package provides the Realtek Ethernet Controller Drivers for supported models running a supported operating system.­ This package contains the Realtek NIC Drivers for the supported desktop models and operating systems.­ This release provides Microsoft Windows 7/­8/­8.­1 Operating Systems (32/­64-bit) driver support for the supported Realtek NIC Adapters.­ NOTE: This release package contains the following driver versions: rt64win7.­sys - 7.­77.­1126.­2013 rt86win7.­sys - 7.­77.­1126.­2013 rt630x64.­sys - 8.­23.­1126.­2013 rt630x86.­sys - 8.­23.­1126.­2013 Compatible devices: F3F30AA,­ F3F30AAR

Driver Máy tính bàn HP Pavilion 21-h010la Touch All-in-One (ENERGY STAR) phổ biến:

Driver HP Máy tính bàn phổ biến: