HP vp6325 phầnmềm download miễn phí (ver. 2.­012)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP vp6325 phầnmềm cho Máy chiếu.

HP vp6325 (ver. 2.­012) ZIP SELF-EXTRACTING phát hành 2005.12.08.

File được download 7 lần và được xem 4462 lần.

Loại Máy chiếu
Hãng HP
Thiết bị vp6325
Hệ điều hành Windows 2000, Windows XP
Phiên bản 2.­012
Kích thước file 4.13 Mb
Loại file ZIP SELF-EXTRACTING
Phát hành 2005.12.08
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP vp6325 phầnmềm và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
This firmware release is for the hp Digital Projector VP6300 Series which upgrades the projector mainframe software to version 2.­012 In firmware version 2.­012 - Fixed issue where the image from some notebook PC's (mainly Dell) would be clipped on the right edge.­ The amount of the clipped image varied but could be up to half the screen.­ - Change to startup screen capability

Driver Máy chiếu HP vp6325 phổ biến:

Driver HP Máy chiếu phổ biến: