HP 15-d056se Intel Rapid Storage Technology driver download miễn phí (ver. 12.­8.­1.­1000)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP 15-d056se Intel Rapid Storage Technology driver cho Notebooks.

Intel Rapid Storage Technology (ver. 12.­8.­1.­1000) MSZIP phát hành 2013.11.18.

File được download 0 lần và được xem 112 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị 15-d056se
Hệ điều hành Windows 7 64-bit, Windows 10, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 12.­8.­1.­1000
Kích thước file 17.15 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2013.11.18
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP 15-d056se Intel Rapid Storage Technology driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel Rapid Storage Technology Driver for HP 15-d056se This package provides the Intel Rapid Start Technology driver forsupported notebook models running a supported operating system.­Intel Rapid Start Technology driver enables systems configured withSolid-State Drive (SSD) or mSATA hard drives to hibernate usingalmost zero power consumption and resume from hibernation mode muchfaster.­ Compatible devices: G2B25EA,­ G2B25EAR

Driver Notebooks HP 15-d056se phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: