HP Pavilion dv7-3135er Synaptics PS/­2 Port TouchPad driver download miễn phí (ver. 14.­0.­0.­3 Rev.­ A)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion dv7-3135er Synaptics PS/­2 Port TouchPad driver cho Notebooks.

Synaptics PS/­2 Port TouchPad (ver. 14.­0.­0.­3 Rev.­ A) INSTALLSHIELD phát hành 2009.12.04.

File được download 3 lần và được xem 8991 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion dv7-3135er
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 14.­0.­0.­3 Rev.­ A
Kích thước file 35.61 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2009.12.04
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion dv7-3135er Synaptics PS/­2 Port TouchPad driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Synaptics PS/­2 Port TouchPad Driver for HP Pavilion dv7-3135er This package contains the Synaptics PS/­2 Port TouchPad Driver for the supported notebook/­laptop models and operating systems.­ The driver provides advanced features such as PalmCheck,­ EdgeMotion,­ tap zones,­ double-tap,­ and tap-to-select.­ Compatible devices: WK569EA,­ WK569EAR

Driver Notebooks HP Pavilion dv7-3135er phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: