HP 1000-1329TU Intel High-Definition (HD) Graphics driver download miễn phí (ver. 9.­17.­10.­2932)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP 1000-1329TU Intel High-Definition (HD) Graphics driver cho Notebooks.

Intel High-Definition (HD) Graphics (ver. 9.­17.­10.­2932) INSTALLSHIELD phát hành 2013.01.30.

File được download 0 lần và được xem 2154 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị 1000-1329TU
Hệ điều hành Windows 10, Windows 8 64-bit
Phiên bản 9.­17.­10.­2932
Kích thước file 124.22 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2013.01.30
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP 1000-1329TU Intel High-Definition (HD) Graphics driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver for HP 1000-1329TU This package provides the driver that enables the Intel High-Definition (HD) Graphics in supported notebook models that are running a supported operating system.­ If high-definition multimedia interface (HDMI) video output is supported,­ this package also installs the HDMI Audio Driver.­ Compatible devices: D9G92PA

Driver Notebooks HP 1000-1329TU phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: