HP Pavilion 15-n055st Synaptics TouchPad driver download miễn phí (ver. 16.­6.­5.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion 15-n055st Synaptics TouchPad driver cho Notebooks.

Synaptics TouchPad (ver. 16.­6.­5.­1) INSTALLSHIELD phát hành 2014.06.27.

File được download 0 lần và được xem 202 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion 15-n055st
Hệ điều hành Windows 7 64-bit
Phiên bản 16.­6.­5.­1
Kích thước file 135.99 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2014.06.27
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion 15-n055st Synaptics TouchPad driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Synaptics TouchPad Driver for HP Pavilion 15-n055st This package provides the driver that enables the SynapticsTouchPad in supported notebook models that are running a supportedoperating system.­ This package provides the driver that enables theSynaptics TouchPad in supported notebook models that are running asupported operating system.­ The driver enables general touchpadfunctionality (for example double-tap and scroll) and provides auser interface.­ Compatible devices: F6Q10EA,­ F6Q10EAR

Driver Notebooks HP Pavilion 15-n055st phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: