HP G42-340BR Intel Turbo Boost Technology driver download miễn phí (ver. 1.­2.­0.­1002 Rev.­ A)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP G42-340BR Intel Turbo Boost Technology driver cho Notebooks.

Intel Turbo Boost Technology (ver. 1.­2.­0.­1002 Rev.­ A) INSTALLSHIELD phát hành 2010.07.30.

File được download 0 lần và được xem 195 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị G42-340BR
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 1.­2.­0.­1002 Rev.­ A
Kích thước file 1.36 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2010.07.30
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP G42-340BR Intel Turbo Boost Technology driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel Turbo Boost Technology Driver for HP G42-340BR This package provides the driver for the Intel Turbo Boost Technology in supported notebook models that are running a supported operating system.­ Compatible devices: XV111LA,­ XV111LAR

Driver Notebooks HP G42-340BR phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: