HP Pavilion 15-n023el Synaptics TouchPad driver download miễn phí (ver. 16.­6.­5.­1)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion 15-n023el Synaptics TouchPad driver cho Notebooks.

Synaptics TouchPad (ver. 16.­6.­5.­1) MSZIP phát hành 2013.08.16.

File được download 0 lần và được xem 106 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion 15-n023el
Hệ điều hành Windows 10, Windows 8 64-bit
Phiên bản 16.­6.­5.­1
Kích thước file 135.99 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2013.08.16
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion 15-n023el Synaptics TouchPad driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Synaptics TouchPad Driver for HP Pavilion 15-n023el This package provides the driver that enables the Synaptics TouchPad in supported notebook models that are running a supported operating system.­ The driver enables general touchpad functionality (for example double-tap and scroll) and provides a user interface.­ Compatible devices: F6R89EA,­ F6R89EAR

Driver Notebooks HP Pavilion 15-n023el phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: