HP Pavilion 11-n050nd x360 PC Intel Inter-Integrated Circuit (I2C) driver download miễn phí (ver. 603.­9600.­1948.­28229)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion 11-n050nd x360 PC Intel Inter-Integrated Circuit (I2C) driver cho Máy tính bảng.

Intel Inter-Integrated Circuit (I2C) (ver. 603.­9600.­1948.­28229) INSTALLSHIELD phát hành 2014.02.21.

File được download 4 lần và được xem 6183 lần.

Loại Máy tính bảng
Hãng HP
Thiết bị Pavilion 11-n050nd x360 PC
Hệ điều hành Windows 10, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 603.­9600.­1948.­28229
Kích thước file 953 Kb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2014.02.21
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion 11-n050nd x360 PC Intel Inter-Integrated Circuit (I2C) driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel Inter-Integrated Circuit (I2C) Driver for HP Pavilion 11-n050nd x360 PC This package provides the Intel Inter-Integrated Circuit (I2C) HostController Driver.­ The driver enables I2C devices in supportednotebook models running a supported operating system.­ Compatible devices: K5F37EA,­ K5F37EAR

Driver Máy tính bảng HP Pavilion 11-n050nd x360 PC phổ biến:

Driver HP Máy tính bảng phổ biến: