HP Spectre x360 - 13-4008tu PC Hardware Diagnostics UEFI driver download miễn phí (ver. 5.­7.­0.­0 Rev.­A)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Spectre x360 - 13-4008tu PC Hardware Diagnostics UEFI driver cho Máy tính bảng.

PC Hardware Diagnostics UEFI (ver. 5.­7.­0.­0 Rev.­A) MSZIP phát hành 2014.12.17.

File được download 1 lần và được xem 4351 lần.

Loại Máy tính bảng
Hãng HP
Thiết bị Spectre x360 - 13-4008tu
Hệ điều hành Windows 10, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 5.­7.­0.­0 Rev.­A
Kích thước file 15.76 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2014.12.17
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Spectre x360 - 13-4008tu PC Hardware Diagnostics UEFI driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
PC Hardware Diagnostics UEFI driver for HP Spectre x360 - 13-4008tu This package provides the HP PC Hardware Diagnostics UEFI for the supported models running a supported operating system.­ The HP PC Hardware Diagnostics UEFI provides UEFI based hardware diagnostics for the supported models which is used to validate if a system is functioning correctly.­ In addition,­ it provides support for updating and managing the system BIOS and other device firmware on the system.­ Compatible devices: L2Z76PA

Driver Máy tính bảng HP Spectre x360 - 13-4008tu phổ biến:

Driver HP Máy tính bảng phổ biến: