HP Pavilion 17-e152sr Intel Bluetooth 4.­0 driver download miễn phí (ver. 3.­1 D)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion 17-e152sr Intel Bluetooth 4.­0 driver cho Notebooks.

Intel Bluetooth 4.­0 (ver. 3.­1 D) MSZIP phát hành 2014.01.18.

File được download 0 lần và được xem 140 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion 17-e152sr
Hệ điều hành Windows 10, Windows 8.1 64-bit
Phiên bản 3.­1 D
Kích thước file 62.38 Mb
Loại file MSZIP
Phát hành 2014.01.18
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion 17-e152sr Intel Bluetooth 4.­0 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel Bluetooth 4.­0 Driver for HP Pavilion 17-e152sr This package contains the driver installation package for the Intel Bluetooth in the supported notebook models running a supported operating system.­ NOTE: In order for this package to install correctly,­ the previous package must be removed before running this driver update.­ Compatible devices: F7S67EA,­ F7S67EAR

Driver Notebooks HP Pavilion 17-e152sr phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: