HP 15-d038dx Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS driver download miễn phí (ver. 1.­00)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP 15-d038dx Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS driver cho Notebooks.

Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS (ver. 1.­00) INSTALLSHIELD phát hành 2013.12.04.

File được download 0 lần và được xem 154 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị 15-d038dx
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 1.­00
Kích thước file 381.01 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2013.12.04
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP 15-d038dx Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Qualcomm Atheros QCA9000 Series Bluetooth 4.­0+HS Driver for HP 15-d038dx This package contains the driver installation package for the Qualcomm Atheros Bluetooth in the supported notebook models running a supported operating system.­ Compatible devices: G1V04UA,­ G1V04UAR

Driver Notebooks HP 15-d038dx phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: