HP Pavilion dm4-1310ss Intel Turbo Boost Technology driver download miễn phí (ver. 1.­2.­0.­1002 Rev.­)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion dm4-1310ss Intel Turbo Boost Technology driver cho Notebooks.

Intel Turbo Boost Technology (ver. 1.­2.­0.­1002 Rev.­) INSTALLSHIELD phát hành 2010.12.03.

File được download 953 lần và được xem 309430 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion dm4-1310ss
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 1.­2.­0.­1002 Rev.­
Kích thước file 1.43 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2010.12.03
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion dm4-1310ss Intel Turbo Boost Technology driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Intel Turbo Boost Technology Driver for HP Pavilion dm4-1310ss This package provides the driver for the Intel Turbo Boost Technology in supported notebook models that are running a supported operating system.­ The Intel Turbo Boost Technology automatically enables processor cores to run faster than the base operating frequency if the processor is operating below power,­ current,­ and temperature specification limits.­ Compatible devices: LC765EA,­ LC765EAR

Driver Notebooks HP Pavilion dm4-1310ss phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: