HP Pavilion g7-2244sg Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS driver download miễn phí (ver. 1.­00)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion g7-2244sg Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS driver cho Notebooks.

Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS (ver. 1.­00) INSTALLSHIELD phát hành 2012.08.31.

File được download 5382 lần và được xem 346159 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion g7-2244sg
Hệ điều hành Windows 8, Windows 10, Windows 8 64-bit
Phiên bản 1.­00
Kích thước file 180.53 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2012.08.31
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion g7-2244sg Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Qualcomm Atheros Bluetooth 4.­0+HS Driver for HP Pavilion g7-2244sg This package contains the driver installation package for the Qualcomm Atheros Bluetooth in the supported notebook models running a supported operating system.­ Compatible devices: C6L39EA,­ C6L39EAR

Driver Notebooks HP Pavilion g7-2244sg phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: