HP Pavilion dv7-3135er IDT High Definition Audio CODEC driver download miễn phí (ver. 6.­10.­6276.­0 B)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí HP Pavilion dv7-3135er IDT High Definition Audio CODEC driver cho Notebooks.

IDT High Definition Audio CODEC (ver. 6.­10.­6276.­0 B) INSTALLSHIELD phát hành 2010.05.14.

File được download 2615 lần và được xem 382722 lần.

Loại Notebooks
Hãng HP
Thiết bị Pavilion dv7-3135er
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 6.­10.­6276.­0 B
Kích thước file 26.94 Mb
Loại file INSTALLSHIELD
Phát hành 2010.05.14
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm HP Pavilion dv7-3135er IDT High Definition Audio CODEC driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
IDT High Definition Audio CODEC Driver for HP Pavilion dv7-3135er This package contains the IDT High-Definition Audio CODEC Driver for the IDT High-Definition Audio Chip in the supported notebook/­laptop models and operating systems.­ Compatible devices: WK569EA,­ WK569EAR

Driver Notebooks HP Pavilion dv7-3135er phổ biến:

Driver HP Notebooks phổ biến: